Multimedia

Seminario en Irlanda, Dublin. Sábado 10 de agosto de 2013

Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu, Togakure Ryu Ninjutsu y Bujinkan Battojutsu (Tameshi Giri)

Organizado por Bujinkan Meehan Dojo


Seminario en Irlanda, Dublin. Sábado 9 de marzo de 2013

Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu y Bujinkan Battojutsu (Kenjutsu to Iaijutsu no Kihon)

Organizado por Bujinkan Meehan Dojo


Ken, Tachi, Juu to Katana no Keiko (Seishin Kai Seminar Croatia 2013, in Zagreb)

Some basic techniques about ken, tachi, pistol and katana shown during the seminar Seishin Kai Croatia, in Zagreb, March 2013.


Bujinkan Battojutsu 武神館抜刀術 (Kenjutsu, Iaijutsu and Tameshi kiri)

Basic training techniques for Bujinkan Battojutsu: Kenjutsu – Iaijutsu – Tameshi kiri


Bujinkan Budotaijutsu 武神館武道體術 (Chikara o nuku – Henka no kankaku)

Fluidity of movement, change and adaptation capacity (henka) is one of the characteristics of Budotaijutsu. Video recorded during regular class


Bujinkan Katana o nuku 刀を抜く(稽古の感覚 Keiko no kankaku)

稽古の感覚 Keiko no kankaku (刀を抜くKatana o nuku – 力を抜くChikara o nuku). Video recorded during regular class


Bujinkan Gogyo no Kata (Sanshin no Kata)

Kihon Waza (Tenchijin Ryaku no Maki – Bujinkan Densho)